DEN HAAG - Het kabinet heeft te maken met een paar forse tegenvallers in de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jan Kees de Jager van Financiën vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zo is het kabinet door de economische krimp 1,5 miljard euro meer kwijt aan werkloosheidsuitkeringen. Tegenvallers in de AWBZ en de Zorgverzekeringswet leiden tot een overschrijding in de zorg van 700 miljoen euro.

De totale inkomsten kwamen door lagere economische groei 7,6 miljard euro lager uit dan geraamd. De belangrijkste tegenvallers hierbij zijn de vennootschapsbelasting (2,3 miljard euro) en de inkomstenbelasting (3,0 miljard euro).

Toch is het kabinet er in geslaagd die tegenvallers zelf op te vangen. Het begrotingstekort komt dit jaar naar verwachting uit op 4,2 procent en de staatsschuld op 69,7 procent van het bruto binnenlands product.