DEN HAAG – Het Lenteakkoord trekt Nederland dieper in de economische malaise, vindt de oppositie. Het akkoord zorgt er voor dat er weer vertrouwen komt in de Nederlandse economie, zegt de Kunduz-coalitie. Een overzicht van de reacties.

Het kabinet presenteerde vrijdagmiddag het akkoord 'Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd' aan de Tweede Kamer.

Daarin staan miljarden aan maatregelen om volgend jaar op een begrotingstekort van 3 procent uit te komen.

Zie ook: Kabinet presenteert Lenteakkoord

PvdA

Diederik Samsom, fractieleider PvdA: ''Ik maak me zorgen, dit is een onverstandige route uit de crisis. Dit akkoord probeert een sprintje te trekken naar die 3 procent en valt daarna dood neer. Je moet naar een economie die blijft groeien, dit akkoord doet het omgekeerd. Dit akkoord verlengt de recessie. Wij hadden betere plannen.''

''Onderwijzers en agenten worden weer 2 jaar op de nul gezet, de huizenmarkt raakt nu helemaal in het slop, woon-werkverkeer wordt duurder, aankopen als kleding worden duurder en de zorgkosten worden flink verhoogd. Juist voor gewone gezinnen, waar onze economie op draait, pakken deze maatregelen heel slecht uit. Dit akkoord vergroot het aantal werklozen.''

PVV

PVV-leider Geert Wilders: ''Al die Nederlanders die 's ochtends om zeven uur opstaan om naar hun werk te gaan, raken hun reiskostenvergoeding kwijt. Dit raakt de ruggengraat van onze economie, de hardwerkende Nederlanders. Zij worden in de steek gelaten. Ik kan me voorstellen dat de VVD-kiezers zich nog eens achter de oren krabben. De VVD vindt wel subsidies voor kunst en windmolens, maar zegt tegen de hardwerkende Nederlander: u gaat bloeden. De overheid blijft groot, dik en vet. Dat is oneerlijk en slecht voor de economie. Het is een 'links feestje'.''

SP

SP-leider Emile Roemer: ''Dit pakket gaat niet over slim economisch beleid, maar vooral over het oppoetsen van ons imago in Brussel. De prijs die we daarvoor betalen is hoog: de economie gaat verder op slot, de onzekerheid neemt toe en het vertrouwen in economie en politiek wordt nog verder ondermijnd. Dit is niet de tijd om keihard te saneren, maar juist het moment om te werken aan nieuw vertrouwen onder de mensen.'’

''Treinreizigers gaan 100 euro per maand meer betalen, het eigen risico gaat naar 350 euro en de btw gaat omhoog. Dat laatste is funest voor het midden- en kleinbedrijf en voor de portemonnee van miljoenen Nederlanders. Dat is geen manier om het vertrouwen te herstellen, maar de genadeklap voor een toch al broze economie."

''Juist in crisistijd moet je werknemers zekerheid bieden en de economie op gang houden. Door dit akkoord gaat Nederland massaal de hand op de knip houden terwijl voor economische groei juist vertrouwen en investeringen nodig zijn. ''

PvdD

Marianne Thieme, Partij voor de Dieren: ''Dit is het Catshuis-akkoord verpakt in een groen cadeaupapiertje. Maar we moeten een economie hebben die draait op de grondstoffen die we hebben.'' 

SGP

Kees van der Staaij van de SGP: ''Het is een mix van hervormingen en bezuinigingen. De stappen op het gebied van de woningmarkt vinden wij een goede zaak, maar er zijn ook lastenverzwaringen waarvan wij ons afvragen hoe die uitpakken, zoals de reiskosten. Als je bent verhuisd om je familie eens wat vaker te kunnen helpen, moet je niet met een inkomenskorting te maken krijgen.''

ChristenUnie

ChristenUnie-leider Arie Slob: ''We zijn er trots op dat op het moment dat de dijken zijn doorgebroken, we een begin hebben gemaakt om de gaten te dichten. De eerste zandzakken zijn neergelegd, maar er zal een deltaplan moeten komen.''

Slob: ''Het lijken allemaal kleine stappen, maar het is haast vergelijkbaar met de eerste stap op de maan dat op sommige gevoelige thema's nu besluiten zijn genomen.'' Hij doelde daarmee onder meer op hervormingen van de woning- en arbeidsmarkt. ''Het getuigt van lef om dit soort maatregelen te nemen. Daar zijn in het verleden kabinetten over gevallen.''

CDA

Sybrand van Haersma Buma, fractievoorzitter CDA: ''Wat we hebben laten zien is dat de economie weer vertrouwen kan bieden door samen wel tot een oplossing te komen. En daar horen moeilijke maatregelen bij. Maar het zijn maatregelen waarvan iedereen begrijpt dat die nodig zijn in tijden van crisis.''

''Er zijn dingen die wel wat minder hadden gekund. Er wordt sterk geïnvesteerd in groenmaatregelen. Ik zou dat minder hebben gedaan. Je moet in tijden van crisis prioriteiten stellen, dan denk ik eerder aan het gezin.''

D66

Alexander Pechtold van D66: ''Eigenlijk hebben we het hele beleid van Wilders gesloopt. We moeten de extremen op links en rechts stopzetten en vanuit het midden een brug slaan. Ik kijk naar de PvdA, kom op zeg! Maar de PvdA zal niet met de SP de schulden moeten doorschuiven naar de volgende generaties.''

VVD

Stef Blok van de VVD: ''De essentie van het akkoord is dat we de financiën op orde krijgen en voorkomen dat iedereen schade oploopt.''

GroenLinks

Jolande Sap, fractievoorzitter GroenLinks: ''De bezuiniging van 12 miljard euro gaat natuurlijk iedereen voelen. Maar waarom GroenLinks hiermee heeft ingestemd, is omdat de pijn eerlijk wordt verdeeld. De lage inkomens worden zoveel mogelijk ontzien. GroenLinks kan hier ook aan meedoen omdat er een radicale stap gezet wordt gezet naar verduurzaming van de economie.''

FNV en CNV

FNV ziet het akkoord als een mokerslag voor werknemers die baan kwijt zijn of de komende tijd zonder werk komen te zitten. “Juist nu aan de ontslagbescherming morrelen, is dom. We moeten bouwen aan vertrouwen, niet domweg de arbeidsmarkt slopen'', aldus voorzitter Agnes Jongerius van de FNV in een reactie.

Volgens Jongerius breken VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met hun plannen niet alleen de arbeidsmarkt af, maar werpen ze ook nog eens extra drempels op door de reiskostenvergoeding voor forenzen te slechten.

De FNV is geschrokken van de aantasting van de koopkracht door het Lenteakkoord. Jongerius vindt het ''onbegrijpelijk'' dat een extra achteruitgang voor forenzen van 0,75 procent is weggestopt in een voetnoot. Ook de nullijn voor ambtenaren noemt ze onverstandig.

CNV-voorzitter Jaap Smit: ''Het pakket van bezuinigingen en lastenverzwaringen hakt er hard in. We gaan de begrotingsnorm van 3 procent halen, maar de prijs die we betalen is hoog. Het vertrouwen in onze economie wordt hiermee alleen nog maar verder geschonden. Ik heb altijd opgeroepen tot bezuinigen met visie, maar met dit pakket komt daar weer niets van terecht."

"Net zoals bij de vorige 18 miljard. Ik zie niet hoe mensen door dit akkoord langer gaan doorwerken en de tweedeling op de arbeidsmarkt opgeheven wordt. Integendeel, er worden maatregelen genomen die het tegenovergestelde effect hebben.''

VNO-NCW en MKB

De werkgevers vinden de harde ingrepen in het Lenteakkoord pijnlijk, maar wel nodig om de financiële reputatie van Nederland overeind te houden. Een woordvoerder heeft dat vrijdag gezegd namens VNO-NCW en MKB-Nederland. Er wordt ruim 12 miljard bezuinigd om het overheidstekort volgend jaar terug te brengen tot de EU-limiet van 3 procent.

De werkgeversorganisaties zeggen het te betreuren dat het pensioenakkoord dat het kabinet eerder met de sociale partners had gesloten, is gesneuveld. Ook enkele andere maatregelen in het Lenteakkoord willen ze nog eens goed onder de loep nemen. Het gaat vooral om de ingangsdatum van de btw-verhoging, die in oktober moet plaatsvinden, en het schrappen van de fiscale reiskostenvergoeding voor forenzen.

Verder zijn de werkgevers benieuwd naar de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van de maatregelen.