AMSTERDAM – Telecombedrijf Pretium heeft een kort geding over het plaatsen van een onrechtmatig artikel verloren van de Volkskrant. De rechter wees de vorderingen van Pretium af op grond van vrijheid van meningsuiting.

De uitspraak is te lezen op de website van Mediareport.

Op 9 maart 2012 werd in de Volkskrant een artikel geplaatst met betrekking tot de klachtenstroom over Pretium. Het telecombedrijf vond dat voor het artikel niet genoeg wederhoor is gepleegd. Ook heeft de betreffende journalist zich volgens het telecombedrijf niet genoeg verdiept in de lopende bodemprocedure met TROS Radar, waar het artikel aan refereert.

De rechter verwierp deze aanklachten en stelt dat de journalist wel degelijk genoeg wederhoor heeft gepleegd. Ook weegt vrijheid van meningsuiting zwaarder dan het belang van Pretium. “Het artikel van 9 maart, aangevuld en verbeterd met de rectificatie van 11 mei, is niet onrechtmatig jegens Pretium en het recht van de Volkskrant op vrijheid van meningsuiting prevaleert boven het recht van Pretium op bescherming van haar goede naam, ” oordeelt de rechter.