AMSTERDAM – Ondernemersorganisaties roepen de Tweede Kamer op al in 2013 een besluit te nemen over het voortbestaan van de zogenoemde bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Uit het derde voortgangsrapport van het Ministerie van Economische Zaken, dat afgelopen woensdag verscheen, blijkt dat er veel animo is om gebruik te maken van de experimentenwet die het mogelijk maakt dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in hun bedrijventerrein of winkelgebied.

De al bestaande ondernemersfondsen lopen nog door tot 1 juli 2015, maar ondernemers kunnen sinds januari van dit jaar geen nieuwe BIZ meer oprichten. Dat kan pas weer op het moment dat de politiek een besluit neemt over de toekomst van de experimentenwet.

Een woordvoerder van het ministerie meldt dat de evaluatie nog dit jaar afgerond zal worden. Wanneer het definitieve besluit wordt genomen, is in handen van de Tweede Kamer, zegt hij.

“De tijd die de politiek nodig acht tussen evaluatie en besluitvorming is te lang”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in hun gezamenlijke oproep. De ondernemersorganisaties willen dat de mogelijkheden om een nieuwe BIZ op te richten niet te lang op zich laten wachten.

Toename

De BIZ is een ondernemersfonds, waarmee ondernemers binnen een bepaald gebied gezamenlijk zaken als bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting en veiligheid kunnen financieren. De betreffende gemeente moet vervolgens met dat plan instemmen, zodat er een heffing kan worden ingesteld voor alle ondernemers in het gebied.

In totaal zijn er per 12 maart van dit jaar 108 investeringszones in uitvoering. Dat is bijna 2,5 keer zoveel als in het voorgaande jaar. Tweederde van de ondernemersfondsen is in handen van een winkelgebied, een derde van een bedrijventerrein. Volgens de voortgangsrapportage heeft dit te maken met het ‘gezamenlijk belang’, dat op een bedrijventerrein lastiger te vinden is.

De tevredenheid over de BIZ-en is gegroeid: in 2010 was 28 procent tevreden met de geboekte resultaten, een jaar later was dat toegenomen tot 50 procent.