HEERLEN - De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds ABP bedroeg eind april 94 procent, onveranderd ten opzichte van de stand eind 2011 en beneden het vereiste niveau. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland woensdag bekendgemaakt.

De dekkingsgraad geeft aan of pensioenfondsen nog aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Door de lage rentestand en de aanhoudende malaise op de financiële markten zit de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen, waaronder die van ABP, al tijden onder de wettelijk vereiste 105 procent.

ABP kondigde daarom in februari al een voorgenomen verlaging van de pensioenen aan met 0,5 procent. Daarnaast gaat een tijdelijke opslag op de premie omhoog van 1 naar 3 procent. De verlaging van de pensioenen gaat in vanaf 1 april 2013, maar begin 2013 maakt ABP opnieuw de balans op om te bezien of de verlaging moet worden doorgezet.

,,Of de verlaging van het pensioen doorgaat is afhankelijk van de financiële positie aan het eind van dit jaar. Om verlaging te voorkomen moet onze dekkingsgraad in de resterende maanden van dit jaar wel flink aantrekken'', aldus ABP-voorzitter Henk Brouwer.