AMSTERDAM – Er is onder ondernemers veel animo voor de zogenoemde bedrijven investeringszones (BIZ), een experimentenwet die het mogelijk maakt dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in hun bedrijventerrein of winkelgebied.

Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De BIZ is een ondernemersfonds, waarmee ondernemers binnen een bepaald gebied gezamenlijk zaken als bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting en veiligheid kunnen financieren. De betreffende gemeente moet met het plan instemmen, zodat er een heffing kan worden ingesteld voor alle ondernemers in het gebied.

Groei

Het aantal BIZ-en is in 2011 flink gestegen. In totaal zijn er per 12 maart 2012 108 BIZ-en in uitvoering, bijna 2,5 keer zoveel als in het voorgaande jaar.

Tweederde van de ondernemersfondsen is in handen van een winkelgebied, een derde van een bedrijventerrein. Volgens het rapport heeft dit te maken met het ‘gezamenlijk belang’, dat op een bedrijventerrein lastiger te vinden is.

Zowel ondernemers als gemeenten hebben meer waardering gekregen voor de BIZ als instrument. Ondernemers geven vaker aan dat ze duidelijk resultaten in hun omgeving zien van het ondernemersfonds.

Terwijl in 2010 28 procent tevreden was met de resultaten, geldt dat in 2011 voor 50 procent. Dat de helft nog geen of te weinig verbetering signaleert, zou toe te schrijven kunnen zijn aan het feit dat sommige BIZ-en nog maar kort bestaan.

Kosten

De meerderheid van de ondernemers is te spreken over de verhouding tussen de kosten en baten. Doordat iedereen een duit in het zakje doet, is er meer budget om de gewenste veranderingen door te voeren. Ook de eerlijke verdeling van de lasten valt in goede aarde. Minpunt is de grote tijdsinvestering die met het oprichten van een BIZ gepaard gaat.

De experimentenwet BIZ bestaat sinds 1 mei 2009 en loopt voor al bestaande ondernemersfondsen nog door tot 1 juli 2015.

Ondernemers konden tot 1 januari 2012 nieuwe BIZ-en oprichten. Op grond van de evaluatie wordt nu bekeken of de BIZ een vervolg krijgt in de vorm van permanente wetgeving.