Momenteel begeleid ik groepen studenten binnen een imagineeringsproces: ik vind het erg inspirerend en ik zie in het proces dat zij doorlopen veel parallellen met het ondernemerschap; ook ondernemers zullen een imagineersessie zo nu en dan ongetwijfeld als heel verfrissend ervaren.

Door Sanne Nuij van Arnhem

Er zijn verschillende definities rondom het begrip imagineering, maar de volgende vind ik in deze context passend: imagineering is een vorm van belevingscommunicatie waarbij de imagineer tracht de band tussen organisatie en doelgroep door middel van beleving te versterken.

Studenten wordt, tijdens het proces, aangeraden op zoek te gaan naar goud. Dat wil zeggen: onderzoek wat er speelt bij de doelgroep, bij de opdrachtgever en in de markt, wat is opvallend? Wat is waardevol en wat gaat zorgen voor een rijk eindproduct?

Op elk niveau, of het nou micro- meso- of macroniveau is, zijn deze goudklompjes te vinden. Eenmaal aan elkaar verbonden zorgen zij voor een prachtig eindresultaat.

Valkuil

Een grote valkuil, waar studenten elk jaar weer in lijken te stappen, is dat er gelijk wordt nagedacht over een product, zonder dat er eerst kennis is opgedaan, is geanalyseerd en er conclusies zijn getrokken.

Het resultaat: een concept dat op zichzelf best aardig kan zijn, maar niet aansluit op de waarden van de doelgroep, opdrachtgever en de huidige markt, laat staan op trends en ontwikkelingen.

Waardevol ondernemen

Veel bedrijven stranden omdat er geen vraag blijkt te zijn naar een aangeboden dienst of product, of omdat het aangebodene niet juist gecommuniceerd wordt. De goudklompjes zijn niet gevonden, om het maar zo te zeggen.

Ik kan mijn mede-ondernemers een eigen goudzoeksessie aanraden. Neem jouw onderneming onder de loep: wat maakt jou bijzonder? Wat maakt jouw doelgroep speciaal, wat gebeurt er in de markt? Hoe zijn deze zaken te verbinden?

Broeden

En nu komt het mooiste deel: het deel waarin het gebeurt, waarin gecreëerd wordt. Na de analyse volgt namelijk de broed-fase; laat jouw bevindingen bezinken, vul aan waar nodig en mogelijk, maar geef een concept vooral tijd om te ontstaan, te ontwikkelen.

Goede ideeën komen vaak onverwachts: onder de douche, op het toilet, om 3.39 ‘s nachts of terwijl je een pak volkorenpenne uit het schap van de lokale supermarkt pakt. Zorg dus altijd voor een opschrijfboekje, want voor je het weet is een idee vervlogen.

Broed maar lekker door, want DAT er iets gaat komen, is zeker. Het kan even duren, maar wat er uit jouw zorgvuldige uitgebroede (gouden) ei komt zal iedereen verbazen.

Sanne Nuij van Arnhem is eigenaar van Plan T en geeft trainingen over “het merk ZZP”, leerstijlen, ontwikkeling en communicatie. Ook is zij ontwikkelaar van de training/ methodiek “Leuk! Veranderen”. Volg Sanne via twitter.com/SanneNvA