DEN HAAG - Bedrijven die mechanische grondboringen uitvoeren, kunnen binnenkort een bezoek verwachten van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De inspectie gaat controleren of de bedrijven de juiste papieren hebben om de diepe boringen uit te voeren voor bodemonderzoek, waterwinning of de aanleg van aardwarmtesystemen.

Daarnaast gaat de inspectie ook kijken of bedrijven die wel in het bezit zijn van de juiste papieren, op de juiste manier werken. Zo is het belangrijk om bij het mechanisch boren ervoor te zorgen dat verschillende bodemlagen goed van elkaar gescheiden blijven. Daardoor kan bodemverontreiniging worden voorkomen.

Ook moeten de bedrijven er voor zorgen dat grondwater van verschillende kwaliteit niet mengt. Dat kan slecht zijn voor de drinkwatervoorraad, die onder meer wordt gebruikt door de zuivel- en frisdrankindustrie. Bovendien zorgt een goede werkwijze bij het boren ervoor dat zoet water niet verzilt.