AMSTERDAM – Bouwonderneming Janssen de Jong Groep heeft zijn winst in 2011 zien dalen naar 7,3 miljoen euro, van 11 miljoen euro in het voorgaande jaar.

De omzet nam af van 380 miljoen naar 358 miljoen euro, zo maakt de onderneming maandag bekend in een persbericht.

Volgens het bouwbedrijf zijn de resultaten “naar omstandigheden goed”. De bouwsector verkeert door de crisis in zwaar weer.

Woningmarkt

De woningmarkt is verder verslechterd, terwijl ook de markt voor bedrijfshuisvesting onder druk staat, zo merkt de organisatie op. De markt voor infrastructurele projecten had te kampen met toenemende prijsdruk.

Janssen de Jong probeert zich te handhaven door in verschillende sectoren van de bouw actief te zijn en door ook in geografisch opzicht een beleid van spreiding te hanteren.

Voor 2012 verwacht het bedrijf een licht hogere omzet dan afgelopen jaar. Ook het rendement zal stijgen, denkt de bouwer.