De Partnership Verkiezing komt uit de koker van Behold, een bedrijf dat zich richt op sociaal ondernemerschap en partnerschappen tussen bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties.

Behold gelooft dat succes binnen het bedrijfsleven, de maatschappij en het milieu afhankelijk van elkaar zijn.

Behold helpt bedrijven, NGOs en overheid om hun ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) om te zetten in MVO-advies en partnerships tussen bovenstaande organisaties. “We zien problemen in de maatschappij en milieu als business opportunity” aldus Directeur Chantal Inen.

Dit doen we door:
1. Advies op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/duurzaamheid. Behold hielp o.a. Red Bull met hun MVO-beleid.
2. Partnership opzetten tussen bedrijven, NGO's en overheid.
Behold adviseert bijvoorbeeld SOSKinderdorpen bij hun partnerships. Medewerkers waren eerder betrokken bij het partnership van TNT/WNF, Ordina/Rode Kruis, Unilever/WFP. Directeur Chantal Inen deed ook onderzoek naar de succesfactoren van partnerships.

3. Stimuleren van internationaal ondernemerschap in ontwikkelingslanden door het opzetten van nieuwe social enterprises, waarbij het stimuleren van internationaal ondernemerschap centraal staat. Behold lanceerde de ‘Rainbow Collection’, waarbij 300 vrouwen in Afrika armbandjes produceren die in Nederland worden verkocht o.a. bij de Hema.

Samenwerkingspartners
NCDO: NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO voert daartoe onderzoek uit, geeft trainingen en stimuleert de meningsvorming over mondiale thema’s door publicaties te verzorgen en de discussie op gang te brengen.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken: De overheid wil door partnerschappen aan te gaan met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen een extra impuls geven aan het behalen van de Millenniumdoelen.

NUzakelijk, de zakelijke nieuwssite van NU.nl.