Aan de hand van vooraf opgestelde criteria zal de jury zijn winnaar bepalen. Het juryoordeel telt voor 50 procent en de stemmen via nuzakelijk.nl voor de andere 50 procent.

Frans van den Boom is directeur van NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Voorheen was hij adjunct-directeur bij het Rode Kruis en vice-president bij het International Aids Vaccine Initiative.

Christiaan Rebergen is plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hiervoor was hij onder andere ambassadeur voor Publiek Private Samenwerking en plaatsvervangend directeur Directie Duurzame Economische Ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Samenwerking met het bedrijfsleven is prioriteit in het Nederlandse beleid voor Ontwikkelingssamenwerking. Het bedrijfsleven is de motor van economische groei en genereert inkomen en werkgelegenheid.

Rob van Tulder is de directeur van het Partnerships Resource Centre. Hij is professor in International Business op de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit. Hij is medeoprichter van de Business-Society op de RSM wat tegenwoordig een voorloper is op het gebied van duurzaamheid.

Tineke Lambooy is verbonden aan Nyenrode Bunsiness Universiteit en Utrecht Universiteit. Bij Nyenrode geeft zij leiding aan de onderzoeksgroep "Sustainable Law and Governance", onderdeel van het Center for Sustainability. Vooruitgang in duurzaamheid vereist samenwerking tussen marktpartijen en spelers vanuit diverse disciplines, zoals overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld.

In 2010 promoveerde zij op de studie "Corporate Social Responsibility - Legal and semi-legal frameworks supporting CSR". Zij is lid van de ronde tafel van Worldconnectors en voorts bestuurslid van de NGOs "Stand Up For Your Rights" en de "Club van Rome - Nederland". Zij is lid van de Raad van Advies van de "1% Club".