Waar moet je aan voldoen?

Voor de deelnemers:
- Je bent een Young Professional
- Leeftijd tot 35
- Werkzaam bij een bedrijf
- Wanneer je ondernemer bent of werkzaam bent bij een NGO/overheid dan is je organisatie onderdeel van een case van een bedrijf. De inschrijving verloopt dan via de Young Professional van het desbetreffende bedrijf.

De case

We willen natuurlijk dat de cases zo goed mogelijk worden opgezet, hier kun je de succes criteria vinden. Op basis van deze criteria zal de dragons den de cases beoordelen.

Mogelijke Thema’s van je case:

[…] mondiale problemen schreeuwen om mondiale oplossingen. Overheden kunnen deze problemen niet alleen oplossen. De overheid kan partijen – van ngo’s tot bedrijven, van kennisinstellingen tot gulle gevers – bij elkaar brengen in de strijd tegen armoede. Eigenlijk is het heel simpel: het bedrijfsleven is één van de onmisbare partners in de wereld van ontwikkelingssamenwerking’. aldus Staatssecretaris Knapen.

Voedselzekerheid: Wil jij meedenken over duurzame productie van meer en kwalitatief betere voedsel met minder landbouwgrond? Hoe krijgen meer mensen toegang tot goede voeding? Hoe kunnen we voedsel uit ontwikkelingslanden makkelijker verhandelen en transporten? Welke voorwaarden zijn hiervoor nodig? Zo’n 1 miljard mensen leven met honger en in 2050 is 70% meer voedsel nodig. Naast de bijna 1 miljard mensen die leven met honger, hebben 2 miljard mensen een chronisch tekort aan essentiële voedingstoffen.

Internationaal ondernemerschap: Draagt jouw idee bij aan betere toegang tot financiële middelen, toegang tot markten, infrastructuur of wet- en regelgeving in ontwikkelingslanden? Bedrijven zorgen voor banen en daarmee voor welvaart. Een gunstig ondernemingsklimaat is noodzakelijk voor bedrijven om zaken te doen in ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden kunnen armoede en honger zelf aanpakken als hun economieën blijven groeien.

Water: Heb jij een oplossing die bijdraagt aan wereldwijde toegang tot veilig en schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen of efficiënt waterbeheer?
Steeds meer landen kampen met waterproblemen. Klimaatverandering leidt tot meer extreme droogteperiodes, maar ook tot meer overstromingen. Ook ontstaat schaarste door de groeiende wereldbevolking en een toenemende vervuiling van het water.

Seksuele en Reproductieve Gezondheid: Draagt jouw idee bij aan verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheidssituatie in ontwikkelingslanden? Nederland wordt internationaal erkend en gewaardeerd om onze inzet voor gezondheid rond seksualiteit, zwangerschap en geboorte. Zwanger worden, zwanger zijn en bevallen, gaan in ontwikkelingslanden vaak gepaard met ziekte en complicaties. Om daar verandering in te brengen moeten mensen betere toegang hebben tot anticonceptie, medicijnen en vaccins en gezondheidsdiensten. Ziektes als malaria en HIV/aids verergeren de situatie. In ontwikkelingslanden wordt dit onderwerp vaak niet eens besproken en is er geen informatie over seks, gezondheid en veilig vrijen

Veiligheid en rechtsorde: Staten met een zwakke rechtsorde en een zwak bestuur hebben te maken met wetteloosheid, onveiligheid en conflicten. Handel in wapens en drugs of piraterij raken ook andere landen. Heb jij een idee om de veiligheid in staten met een zwak bestuur te verbeteren, en daarmee de veiligheid in de wereld? De rechtsorde van zo’n staat zou in ieder geval sterk genoeg moeten zijn om zelf de basisveiligheid te kunnen garanderen (politie, rechtspraak). Als een samenleving stabieler wordt, lever dat meteen winst op, zoals werkgelegenheid voor de bevolking.