AMSTERDAM – De gevolgen van de vergrijzing voor ondernemend Nederland zijn van beperkte aard. Het percentage Nederlandse ondernemers zal tot 2025 licht afnemen om daarna weer te herstellen.

Dit blijkt uit onderzoek van EIM en Panteia. Oudere mensen blijken meer te ondernemen dan jonge mensen. Juist de groep die tot 2025 relatief het meest afneemt, heeft de grootste ondernemersquote.

Toch zal het percentage ondernemers niet zo sterk afnemen. De ondernemersquote bij oudere mensen is vrij hoog en tot 2025 blijft de afname beperkt van 7,1 procent naar 7 procent. Van 2025 tot 2040 stijgt het percentage weer naar 7,1 procent.

Genoeg ondernemers zijn belangrijk voor een land. Uit onderzoek zou blijken dat de ondernemersquote, het aantal ondernemers als percentage van de beroepsbevolking, samenhangt met de economische groei. Volgens de onderzoekers zou daarom een afname van het aantal ondernemers schadelijk zijn voor een land.