AMSTERDAM – De zorg, maakindustrie en groothandel zijn de sectoren die een grote bijdrage leveren aan het versterken van de Nederlandse economie. Dat stelt ABN Amro dinsdag in een rapport.

Zorg biedt op het gebied van werkgelegenheid het meeste perspectief. Volgens het UWV staat de zorgsector bovenaan als het aankomt op de groei van het aantal banen. Dit komt vooral door de vergrijzing.

Het is wel noodzakelijk dat de kosten binnen de zorg beteugeld worden, aldus het rapport. Branches als de farmacie, bouw en innovatie profiteren mee van de groei van de zorgsector.

Maakindustrie

De maakindustrie is goed voor een productiewaarde van 270 miljard euro en een exportwaarde van 150 miljard euro.

Omdat Nederland te duur is voor massaproductie, liggen de kansen vooral op het gebied van nicheproducten en producties op maat of in kleine series.

In de groothandel werken een half miljoen werknemers. De sector moet volgens ABN Amro vooral werken aan een dynamischer imago om de bedrijven en de sector als geheel aantrekkelijker te maken op de arbeidsmarkt.

De overheid zou meer moeten investeren in hoger en middelbaar onderwijs dat aansluit op functies in de groothandel.