AMSTERDAM - Banken gaan binnenkort waarschijnlijk 600 miljoen euro per jaar aan extra belasting betalen. Daar hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie donderdag mee ingestemd als onderdeel van een akkoord over een noodpakket van miljarden.

Banken moeten wat Den Haag betreft extra geld ophoesten om de risico's die banken vormen voor de maatschappij te beprijzen. Het kabinet was al akkoord met 300 miljoen euro per jaar, maar dat bedrag is nu door de nieuwe 'crisiscoalitie' verdubbeld.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de verdubbeling in een reactie "een slecht idee". Volgens de banken leidt de heffing ertoe dat er minder makkelijk geld uitgeleend wordt aan burgers en bedrijven. De economie loopt daardoor flinke schade op, zeggen ze.

Ondertussen tekent er zich zelfs een Kamermeerderheid af voor een verdrievoudiging van belasting, oftewel bijna 1 miljard euro. De linkse oppositie en de PVV zijn het daar onderling over eens geworden. Het kabinet en de bankensector zelf zijn er fel op tegen.

Zie ook: 'Banken komen goed weg' 

De Tweede Kamer stelde donderdagavond een stemming over de bankenbelasting op verzoek van het kabinet uit. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën had de Kamer woensdag met klem verzocht de stemming uit te stellen tot na het meireces.

Weekers wil De Nederlandsche Bank vragen te onderzoeken wat een verdrievoudiging van de belasting betekent voor de kredietverlening door banken. De verhoging naar 600 miljoen euro per jaar is volgens Carola Schouten (ChristenUnie) al bijna een feit.

“Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat kan de maatregel in het najaar in werking treden”, zegt zij.

Verdeeld

Deskundigen zijn verdeeld over de bankenbelasting. Volgens econoom Ivo Arnold komen de banken met 600 miljoen euro nog goed weg, terwijl zijn collega Casper de Vries spreekt van een "oliedomme" en politiek gemotiveerde ingreep.