DEN HAAG - Het kabinet en de regeringspartijen VVD en CDA hebben in twee politiek gezien krankzinnige dagen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie een akkoord gesloten over bezuinigingen en hervormingen in 2013.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën koppelde als verkenner de vijf partijen aan elkaar en kreeg in nog geen 30 uur voor elkaar waar VVD en CDA met gedoogpartij PVV in 7 weken overleg in het Catshuis niet in waren geslaagd.

De Jager was donderdag de winnaar, samen met de fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66), Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie), Stef Blok (VVD) en Sybrand van Haersma Buma (CDA).

De Jager kan nu zijn pakket naar Brussel sturen waarmee hij laat zien hoe Nederland volgend jaar het begrotingstekort weer terugdringt naar 3 procent. Dat is de eis van de Europese Commissie, waarmee De Jager de afgelopen anderhalf jaar al zijn Europese collega's om de oren heeft geslagen.

Missie

De Jagers missie begon woensdag om 11 uur, toen hij begon aan een luisterronde langs alle fracties.

Dat versmalde zich in de avond tot overleg met de vijf fracties die ook wel de Kunduz-coalitie worden genoemd, naar de Kamermeerderheid die in januari vorig jaar instemde met de trainingsmissie in Afghanistan. Net als toen, stonden ook donderdag de PvdA, de PVV en de SP buitenspel.

Pijnlijk

Voor de PvdA was dat pijnlijk. De nog nieuwe PvdA-leider Diederik Samsom werd niet uitgenodigd voor overleg met De Jager, omdat hij weigerde mee te werken aan een maximaal tekort van 3 procent.

Samsom zei nog dat hij bereid was te bewegen, maar Sap zei dat hij ''te laat'' was geweest. ''U vond het kennelijk te spannend in de aanloop naar de verkiezingen.''

Taboe

De vijf werden het volgens Pechtold eens over zaken waar 5 jaar lang een taboe op lag. Hij doelde op aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek en in het ontslagrecht en het eerder verhogen van de AOW-leeftijd.

Er wordt fors bezuinigd in de zorg, er komt een vergroening van het belastingstelsel en een aantal maatregelen van het minderheidskabinet wordt geschrapt, onder meer de bezuinigingen op het passend onderwijs, op natuur, op het persoonsgebonden budget en de verhoging van de griffierechten.

Lastenverzwaring

De vijf kozen ook voor lastenverzwaringen. Zo gaat het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent en worden de ambtenarensalarissen bevroren.

Na twee unieke dagen was de kou uit de lucht voor wat betreft de Brusselse begrotingseisen. Wel heeft het pakket volgens de PvdA en de SP een houdbaarheidsdatum tot 12 september, de dag waarop Nederland weer naar de stembus gaat.