AMSTERDAM - De Bredase woningcorporatie Laurentius is onder extern toezicht gesteld. Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) heeft een extern toezichthouder aangesteld die erop moet toezien dat Laurentius uit de financiële gevarenzone komt.

De projecten en bouwplannen van Laurentius hebben onzekerheden en risico's waardoor de corporatie op korte termijn in de financiële problemen komt, aldus de minister. Er bestaat twijfel over of het bestuur en het interne toezicht wel in staat zijn het beleid te wijzigen.

Eerdere financieringsplannen van de corporatie voldeden niet aan de eisen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Spies heeft voormalig bestuurder bij corporatie Ymere Lex Pouw aangewezen om te controleren of Laurentius zijn projecten en bouwplannen aanpast.

De corporatie moet zolang het toezicht geldt toestemming vragen voor alle belangrijke financiële beslissingen. De corporatie heeft ongeveer negenduizend woningen in Breda en omgeving.