LUXEMBURG – Yves Mersch, president van de Luxemburgse centrale bank, heeft woensdag het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bekritiseerd voor het vervaarlijke taalgebruik waarmee de instelling de schuldencrisis in de eurozone bespreekt in zijn rapport over financiele stabiliteit en de wereldeconomie.

Als centrale bankpresident in een euroland zit Mersch ook in het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB).

In het rapport van afgelopen week, waarschuwde het IMF voor het risico van een "langdurige periode van deflatie", als de eurozone niet meer noodmaatregelen treft om de banken en zijn overheidsfinancien te stabiliseren. Het IMF adviseerde onder andere een renteverlaging door de ECB en het delen van begrotingsrisico's door overheden.

De president van de centrale bank van Luxemburg Yves Mersch noemde het "vinger wijzen" ongerechtvaardigd, omdat dit geen rekening houdt met de inspanningen die de overheden reeds hebben geleverd om hun financien op orde te brengen.

Schuldenafbouw

"Het kan nauwelijks worden betwijfeld dat begrotingsconsolidatie bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen, en het is cruciaal om de begrotingsmarge te herstellen", zei Mersch tijdens een persconferentie bij publicatie van een verslag van de Luxemburgse centrale bank over financiele stabiliteit.

Tijdens de presentatie betoogde Mersch dat de noodzakelijke schuldenafbouw bij banken tot nu toe ordelijk verloopt. Hij zei ook dat een schuldenafbouw in een sneller, meer wanordelijk tempo de reele economie ernstig kan aantasten.