AMSTERDAM – De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft dinsdag een model voor een ‘kleine bv’ gepresenteerd. Het uitgeklede model heeft mkb’ers en zzp’ers de mogelijkheid snel en goedkoop een bv op te richten.

Het model bestaat uit een notariële oprichtingsakte met statuten die tot een minimum beperkt zijn, zo meldt de KNB op zijn website.

Het notariaat hoopt met de ‘kleine bv’ een bijdrage te leveren aan lastenverlichting voor ondernemers en het stimuleren van ondernemerschap in Nederland.

Marktwerking

“Het gaat om een eenvoudigere bv, dus dat kan een stuk sneller en goedkoper geregeld worden”, aldus een persvoorlichter van de KNB. “Hoeveel goedkoper het wordt, is natuurlijk afhankelijk van de markt.”

De beroepsgroep wil met het nieuwe model “dichter bij de ondernemer” komen te staan. “We hopen dat mkb’ers en zzp’ers eerder in aanraking komen met notariële dienstverlening, zodat we de markt beter kunnen bedienen. Rechtszekerheid biedt een belangrijke bijdrage aan economische welvaart.”

Het model is ontwikkeld in het kader van de Small Business Act for Europe (SBA) die op 30 mei 2011 door de Europese ministers van Economische Zaken is aangenomen. Dit gaat uit van het principe ‘think small first’, een versimpeling van regelgeving voor het mkb en het terugbrengen van administratieve lasten.

Flex-bv

De beroepsvereniging neemt met het model een voorschot op de invoering van de wetgeving voor de flex-bv. Deze moet het bestaande bv-recht eenvoudiger en flexibeler maken.

Zo worden het minimumkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring bij inbreng van geld en de accountantsverklaring bij inbreng van natura afgeschaft. Een bv kan bovendien volstaan met eenvoudige statuten.

“De flex-bv biedt de mogelijkheid van maatwerk”, licht de woordvoerder van de KNB toe. “Een vennootschap kan straks naar eigen goeddunken worden ingericht, afhankelijk van bijvoorbeeld zaken als de persoonlijke situatie, leeftijd en sector.”

Het model is aangeboden aan de voorzitter van MKB-Nederland, Hans Biesheuvel, tijdens een symposium.