De kanshebbers voor de titel Young Professional of the Year hebben hun eerste case day erop zitten. Een intensief programma over partnerships en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Woensdagochtend 18 april, 08.00 uur: De 20 genomineerden druppelen een voor een binnen, ditmaal te gast bij PwC in Amsterdam. De gezichten staan hier en daar nog wat slaperig, anderen al vol energie voordat de dag überhaupt begonnen is.

Een week hiervoor, tijdens Meet the Nominees hebben de deelnemers een huiswerkopdracht gekregen. Met als uitdaging om voor hun organisatie een business case op te stellen die gericht was op een samenwerking (partnership) op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Via Twitter werden de vorderingen op deze huiswerkopdracht met elkaar gedeeld. Het bleek dat vele vrije uurtjes geïnvesteerd zijn.

Intensief

Het programma van was vol en intensief. ’s Ochtends was het de beurt aan Hans van der Loo, met een inspirerend college over de zin van strategie. Van der Loo is verbonden aan AOG, School of Management, dat sponsor is van de YPY-verkiezing.

Met veel vragen kreeg het college een interactief karakter, waarbij standpunten werden aangevochten of bevestigd vanuit het thema dat Van der Loo aan de groep vertelde.

Het college was bedoeld om de nominees inzicht te verschaffen in waar het om draait bij strategie: wat zijn de valkuilen, hoe ga je mensen meekrijgen? En wellicht de belangrijkste les: blijf vooral bij jezelf.

Opdracht

Na de lunch kregen de genomineerden een nieuwe opdracht uitgedeeld: stel een concurrerend partnership op naast het bestaande partnership.

De bedoeling was om na te denken over een nieuwe samenwerking, nieuwe kansen en waarschijnlijk een verbetering ten opzichte van het huidige partnership. In 5 uur moest er een partnership op papier staan waar zij volledig achter staan, waarvan zij denken dat dit het verschil maakt.

De reacties waren over het algemeen positief over de opdracht. Geluiden als “ik had al zoiets verwacht” waren hoorbaar. Anderen zetten hun achterban in via Twitter om mee te denken over het nieuwe partnership. Sommigen hadden meteen het idee klaar en was het een kwestie van opschrijven. De uitgewerkte case mocht uit maximaal 5 pagina’s bestaan.

Geratel

In twee ruimtes zaten de nominees vaak in stiltes te werken en was het geratel van het toetsenbord het enige monotone geluid. De opdrachten stroomden tegen 18.00 uur binnen bij de YPY-commissie.

Na het inleveren van de opdracht was het tijd voor een welverdiende borrel. Tijdens de borrel ging het uiteraard over de case day, maar ook over volgende week.

Op woensdag 25 april is het aan de nominees om hun ingeleverde opdracht te pitchen voor de jury. Dan blijkt of ze daadwerkelijk achter hun idee staan en hoe zij mensen in beweging denken te krijgen.