Merendeel ondernemers negatief over kabinet

AMSTERDAM – Het merendeel van de Nederlandse ondernemers is niet te spreken over het kabinet-Rutte. Zij voelen zich niet vertegenwoordigd door het kabinet of een werkgeverskoepel en geven het kabinet als rapportcijfer een 5,4.

De regeringsploeg mist in de ogen van ondernemers daadkracht, focus en een meerjarenvisie, zo komt naar voren uit een enquête van het Financieele Dagblad.

Ondernemers vinden dat het kabinet geremd wordt door de gedoogconstructie met de PVV. Het kabinet moet in hun ogen vooral de banenmarkt aanjagen en de consumptie stimuleren.

De meesten geven de voorkeur aan het bevorderen van de koopkracht, het hervormen van de woningmarkt en extra werkgelegenheid boven een belastingverlaging.

Terwijl beslissers in grotere ondernemingen hervorming van de woning- en arbeidsmarkt relatief belangrijk vinden, hechten zzp’ers meer waarde aan investeringen in onderwijs.

De enquête is door TNS Nipo uitgevoerd en wordt voortaan jaarlijks gehouden.

Lees meer over:
Tip de redactie