AMSTERDAM – Ondernemersvereniging MKB-Nederland wil dat Nederlandse gemeentes meer rekening te houden met kleinere ondernemingen bij het aanbesteden van projecten. Volgend jaar komt de nieuwe aanbestedingswet van kracht en dit heeft ook gevolgen voor lokale overheden.

“Voor een deel geeft de wet duidelijk aan wat niet meer mag”, zo verklaart Linda van Beek, secretaris aanbesteding bij MKB-Nederland. Bijvoorbeeld een enorm hoge omzetbegrenzing waarbij bedrijven alleen mee mogen doen als ze een hoge omzet hebben zit er niet meer in.

Toch zijn er ook onderdelen waar gemeentes nog wel in kunnen bewegen. “Partijen kunnen bijvoorbeeld nog zelf de contract- en inkoopvoorwaarden opstellen.” Daarom probeert MKB-Nederland de gemeenten bewuster te maken van een eerlijkere aanbesteding.

Brief

Burgemeesters en wethouders kunnen binnenkort een brief verwachten met een advies van MKB-Nederland over de aanbesteding. “Gemeenten zullen toch proberen risico’s af te dekken”, aldus Van Been.

“We gaan ze wijzen op de voordelen bij een MKB-vriendelijke aanbesteding. Als je bijvoorbeeld veel bedrijven uitsluit hou je nog maar 1 of 2 partijen over. Dat is niet goed voor de concurrentie.”

Extra belangrijk

Aanbestedingsprocedures kunnen MKB-vriendelijker worden gemaakt door bijvoorbeeld goed na te denken over hoe groot een opdracht moet zijn. Het opknippen van een aanbesteding maakt het mogelijk dat meer kleinere ondernemingen kunnen bieden op projecten.

Gemeentes beiden veel projecten aan en ze zijn daarom extra belangrijk bij de nieuwe aanbestedingsregels. Gemiddeld geeft een gemeente per jaar 1000 euro per inwoner uit. Niet altijd gaat er een evenredig deel hiervan naar het midden- en kleinbedrijf, volgens MKB-Nederland.

Onlangs kwam de nieuwe aanbestedingswebsite van het ministerie van Economische Zaken online. Drie andere aanbestedingsbureaus hebben nu een klacht ingediend in Brussel om oneerlijke concurrentie.