DEN HAAG - De Belastingdienst wil in de toekomst zo veel mogelijk de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting overslaan en meteen een definitieve aanslag opleggen. Dat kan bij aangiften waar de fiscus overtuigd is van de juistheid van de berekeningen.

De Belastingdienst begint daarom met een proef waarin 40.000 mensen de komende dagen al de definitieve aanslag in de bus krijgen.

''De tussenstap van een voorlopige aanslag kan in veel gevallen worden overgeslagen. Mensen krijgen dus sneller duidelijkheid en minder blauwe brieven. Dat is voor iedereen winst'', zegt staatssecretaris Frans Weekers van Financiën.

Test

Een eerste test onder 1000 mensen heeft uitgewezen dat de versneld opgelegde definitieve aanslagen inhoudelijk correct waren. Weekers probeert al langer het aantal uitgaande blauwe enveloppen terug te dringen. Dat scheelt de Belastingdienst en dus de schatkist geld.

Wie de komende tijd versneld een definitieve aanslag krijgt en recht heeft op teruggave, krijgt dat geld snel daarna overgemaakt. De proef heeft overigens geen gevolgen voor mensen die alsnog een wijziging willen doorgeven zoals een vergeten aftrekpost of een later verminderde WOZ-beschikking.