AMSTERDAM - Ondernemers kunnen vanaf 1 mei profiteren van een nieuwe subsidieregeling voor onderzoekswerkzaamheden, voluit de Research & Development Aftrek (RDA).

Een paar praktische tips, met dank aan Annette van Mil van adviesbedrijf Accon Avm:

1) De RDA-aanvraag kan tegelijkertijd met de WBSO-aanvraag (afdrachtsvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk) worden gedaan. Een aanvraag mag meerdere projecten bevatten. Aanvragen mogen elkaar niet overlappen. Een aanvraag moet vooraf en minstens een kalendermaand voor het begin van de periode waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend bij Agentschap NL.

2) Maak een reële inschatting van de uitgaven, maar schat ze niet te laag in. De RDA-beschikking wordt achteraf namelijk niet meer naar boven bijgesteld. Na afloop van het kalenderjaar wordt wel via een correctiebeschikking naar beneden bijgesteld, als blijkt dat de kosten te hoog zijn ingeschat.

3) Er geldt geen maximumbedrag per aanvrager. Afzonderlijke uitgaven die hoger zijn dan 1 miljoen euro kunnen echter niet in één jaar worden opgevoerd. In dat geval kan 5 jaar lang 20 procent van de kosten (per kalenderjaar) worden opgenomen.

4) De kosten en uitgaven komen alleen voor aftrek in aanmerking als de verplichtingen hiervoor ná 1 januari 2012 zijn aangegaan en kunnen dus niet met terugwerkende kracht worden gedaan over eerdere investeringen van de periode vóór 1 januari 2012. Voor de kosten en uitgaven tussen 1 januari 2012 en 1 mei 2012 kan met terugwerkende kracht een RDA-beschikking worden aangevraagd.

5) De RDA kan alleen worden aangevraagd door ondernemers die ook gebruikmaken van de WBSO-subsidie. Beide subsidieregelingen zijn gekoppeld.

6) Zowel ondernemers in de zin van de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een BV) als ondernemers in de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld een eenmanszaak) kunnen de RDA-subsidie aanvragen.