FRANKFURT - Speculaties over de manier waarop de Europese Centrale Bank (ECB) zijn crisismaatregelen moet terugdraaien, zijn prematuur. Dat zei ECB-president Mario Draghi woensdag in een toelichting op het maandelijkse rentebesluit van de centrale bank.

''Gezien het huidige peil van de productie en de werkloosheid, die op het hoogste punt ooit staat, is elk gesprek over een exit prematuur'', stelde Draghi. Volgens de ECB gaat de Europese economie momenteel niet verder achteruit. De risico's voor de groei blijven volgens Draghi echter groot. 

Hij wees daarbij vooral op toenemende spanningen op de Europese obligatiemarkten. Woensdag liep de rente op Spaanse 10-jarige obligaties door de onzekerheid over de financiële positie van het land op tot het hoogste peil sinds begin dit jaar.

Sinds mei 2010 koopt de ECB obligaties van eurolanden op als de rentes op die schuldpapieren tot onhoudbare niveaus dreigen op te lopen. In de afgelopen weken lag dat programma echter volledig stil. Volgens Draghi zal de ECB bekijken of het programma in de huidige omstandigheden ''passend'' is.

Inflatie

De afgelopen tijd nam de druk op de ECB om na te denken over een exitstrategie toe. Vooral in Duitsland bestaat de vrees dat het ruime beleid van de centrale bank kan zorgen voor een toename van de inflatie. Volgens Draghi zetten de stijgende olieprijs en belastingverhogingen wel druk op de inflatie. Die zal begin volgend jaar echter weer dalen tot minder dan 2 procent, voorspelde hij.

De omvangrijke steun van de ECB aan Europese banken heeft die banken ''niet verslaafd'' gemaakt aan goedkoop kapitaal van de centrale bank, stelde Draghi. Volgens hem heeft de buitengewone operatie geholpen een nieuwe kredietcrisis te voorkomen en is de druk op het financiële systeem verlicht.