AMSTERDAM – De Europese Commissie gaat onderzoeken of werknemers en zelfstandigen die grensoverschrijdend werken fiscaal worden gediscrimineerd.

Brussel gaat bijvoorbeeld onderzoeken of buitenlandse werknemers meer belasting betalen dan hun autochtone collega’s. Verder wordt er ook gekeken of werknemers uit andere lidstaten wel recht hebben op dezelfde aftrekposten.

Volgens de commissie zijn fiscale belemmeringen nog steeds de grootste drempel voor het creëren van een interne markt.

"De regels van de EU zijn duidelijk: alle EU‑burgers moeten in de interne markt gelijk worden behandeld”, zo verklaart eurocommissaris Algirdas Šemeta (Fraudebestrijding).

Kernbeginselen

“De meeste lidstaten nemen deze kernbeginselen in acht. Mochten er toch lidstaten zijn waar de belastingsvoorschriften niet aan deze beginselen voldoen, dan ben ik bereid al het mogelijke te doen om deze situatie recht te zetten."

Concreet houdt dit in dat als blijkt dat er wordt gediscrimineerd de commissie de nationale autoriteiten daarop wil te attenderen. Als er niks verandert kan de EC een inbreukprocedure tegen de lidstaat beginnen.

In de Europese Unie werken ongeveer 1,2 miljoen mensen in een ander land dan waar ze wonen.