AMSTERDAM – Om meer werkgevers zover te krijgen zich te verdiepen in de werkkostenregeling zijn de belastingdienst en werkgeversorganisaties een offensief gestart.

Werkgevers kunnen tot 1 januari 2014 kiezen tussen de oude regeling en het nieuwe systeem. Volgens de nieuwe regeling krijgt de werkgever een budget, waarbinnen zelf gekozen kan worden voor bepaalde vergoedingen aan werknemers. Zo vallen onder meer personeelsfeestjes, kerstpakketten en nieuwe fietsen binnen dit budget.

Accountantsorganisatie BDO heeft tien hardnekkige misverstanden rond de werkkostenregeling op een rij gezet en legt uit waarom ze geen hout snijden.

1. De werkkostenregelig wordt afgeschaft
Onzin, aldus BDO. De regeling bestaat al ruim een jaar en de inspanningen van de belastingdienst en werkgeversorganisaties zijn gericht op het vergroten van de acceptatie.

2. De werkkostenregeling is nadelig
Het algemeen forfait is zo berekend dat het voor werkgevers gemiddeld gezien niets uitmaakt. Een deel van de werkgevers heeft juist baat bij het nieuwe systeem. Werkgevers kunnen tot een maximum van 1,4 procent van de fiscale loonsom onbelast vergoeden of verstrekken aan werkgevers.

3. De eindheffing kost werkgevers veel geld
De eindheffing is niet verplicht. Bij overschrijding van het potje kan er ook voor gekozen worden de betreffende arbeidsvoorwaarde te belasten bij de werknemer.

4. Mijn accountant of salarisverwerker regelt het wel
Deze beschikken echter niet altijd over voldoende kennis. Bovendien moet een aantal keuzes door de werkgever zelf gemaakt worden.

5. Wachten tot 2014 om over te stappen is verstandiger
Voor een deel van de werkgevers is dit het beste, maar dat wil niet zeggen dat er niet alvast voorbereidingen getroffen moeten worden. Die kosten vaak meer tijd dan verwacht. De werkkostenregeling nu al toepassen kan bovendien voordeel opleveren.

6. Mijn werknemer betaalt de fiets van de zaak toch zelf
Onder de werkkostenregeling is een ‘fiets van de zaak’-regeling of bedrijfsfitnessregeling niet langer onbelast. En dit ongeacht of de werknemer hier andere arbeidsvoorwaarden voor moet inleveren.

7. Alle vaste kostenvergoedingen moeten in het forfait van 1,4 procent
Dat zal bijna nooit het geval zijn, aldus het accountantskantoor. Aan de hand van de onderbouwing van de vaste kostenvergoeding zal wel beoordeeld moeten worden of en voor welk gedeelte de vaste kostenvergoedingen ook onder de werkkostenregeling onbelast kunnen blijven.

8. In onze cao zal het toch wel allemaal goed geregeld zijn
Zelfs in recent afgesloten cao’s die lopen tot in 2016 wordt vaak met geen woord over de werkkostenregeling gerept.

9. Mijn personeel informeer ik pas in december 2013 over de werkkostenregeling
De belastingdienst is werkgevers al voor geweest met "nogal dubieuze radiospotjes en krantenadvertenties". Bovendien is het in sommige gevallen handiger als de werknemer ruim van tevoren wordt ingelicht over bepaalde regelingen.

10. Het is allemaal zo moeilijk
Mensen die zit zeggen hebben geen verstand van de werkkostenregeling, aldus BDO. De regeling zelf is niet moeilijk, maar overstappen zelf kan wel lastig zijn.