AMSTERDAM - De bouwsector moet veel vraaggerichter gaan werken. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) tegen vakblad Cobouw.

Bouwbedrijven zouden veel meer dan nu moeten bouwen voor specifieke doelgroepen als senioren en starters om nieuwbouwprojecten beter van de grond te krijgen.

"Dat is helemaal niet zo ingewikkeld", zegt de bewindsvrouw. "Demografische gegevens liggen op ieder gemeentehuis en provincie." De bouwsector zit in het slop, onder meer doordat de vraag naar nieuwbouwwoningen sterk is ingezakt.

Ook vindt de minister dat de bouwsector kansen op opdrachten van particulieren laat liggen, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie.

"Een gigantisch aantal naoorlogse woningen heeft nog geen dak-, glas- of muurisolatie", aldus Spies. "Dat zijn kleine investeringen voor particulieren die zich gemakkelijk terugverdienen. Maar hoe vaak krijg jij een folder in de bus van bedrijven die dit soort dingen aanbieden?"