AMSTERDAM – In vijftien jaar tijd is de winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven niet zo laag geweest. De huidige recessie zal nog tot een verdere verslechtering leiden, zo verwacht ING in zijn Dutch Economic Outlook.

De eerste recessie in 2009 heeft de winstgevendheid al een flinke knauw gegeven. Twee opeenvolgende periodes van recessie, zoals nu het geval is, laten hun sporen na in de financiële positie van Nederlandse ondernemingen.

Ondanks de moeilijke omstandigheden is de solvabiliteitspositie van de meeste bedrijven in historisch opzicht relatief sterk, zo merken de economen van ING op. Door onzekerheid en een dalend producentenvertrouwen zijn bedrijven maar mondjesmaat schulden aangegaan om investeringen te financieren.

Kleine bedrijven

Kleinere bedrijven hebben minder slagkracht dan grotere ondernemingen. Ze hebben vaak minder mogelijkheden om eigen vermogen aan te trekken.

Toch zijn er ook weer lichtpuntjes te bespeuren, aldus het rapport. Zo is het vertrouwen van industriële producenten de afgelopen maanden wat verbeterd en zit het vrachtverkeer op Schiphol gedurende de eerste maanden van dit jaar in de lift.

Toch wijst de ‘recessiebarometer industrie’ nog op krimp. Maar als het herstel in Europa doorzet, kan het sentiment in de industrie verder verbeteren, zo concludeert ING.

CBS

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt vrijdag juist dat de nettowinst van niet-financiële vennootschappen vorig jaar met 3 miljard is gestegen naar 113 miljard euro.

De winsten zijn daarmee nog niet terug op het niveau van voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008. De toename van vorig jaar is te danken aan betere winsten in eigen land. De winst die behaald werd door buitenlandse dochterondernemingen nam af.

De nettowinst van financiële instellingen steeg vorig jaar met 4,7 miljard euro en die stijging is vooral te danken aan buitenlandse dochterondernemingen.