DEN HAAG - Het Nederlandse overheidstekort is in 2011 uitgekomen op 4,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Daarmee is het tekort kleiner dan het Centraal Planbureau (CPB) had voorspeld. Het CPB ging in de laatste raming uit van een tekort van 5 procent. In 2010 bedroeg het gat op de begroting 5,1 procent.

De staatsschuld van Nederland nam vorig jaar toe tot 65,2 procent van het bbp. Dat is het hoogste niveau sinds 1998. Het tekort en de schuld waren daarmee voor het derde achtereenvolgende jaar hoger dan de Europese norm.

Schuld

De overheidsschuld nam vorig jaar met bijna 23 miljard euro toe en kwam eind vorig jaar uit op 393 miljard euro. De schuld steeg onder meer door leningen van bijna 3 miljard euro aan eurolanden met financiële problemen.

Daarentegen ontving de Staat 5 miljard euro uit terugbetalingen van staatssteun door ING en Aegon.

Bezuinigingen

De inkomsten van de overheid namen vorig jaar met 0,8 procent toe. De uitgaven waren 0,2 procent hoger dan in 2010. In totaal daalde het overheidstekort hierdoor tot 28 miljard euro.

Het lagere tekort dankt de overheid vooral aan de gemeenten. Door forse bezuinigingen nam hun tekort met bijna een kwart af tot ruim 3 miljard euro.