AMSTERDAM – Ondernemers in Brabant en Zeeland willen een betere afstemming van organisaties die ondernemers ondersteunen. Het bedrijfsleven heeft daarom woensdag het zogeheten ‘drielagenplan’ aan de provincies Noord-Brabant en Zeeland overhandigd.

In de provincies zijn vele organisaties actief die bedrijfstakken verbinden, het vestigingsklimaat versterken en ondernemers bij hun dagelijkse bedrijfsvoering ondersteunen.

Ondernemers stellen dat ze door de bomen het bos niet meer zien. De veelheid aan organisaties en de onduidelijkheid over hun taken hebben het de ondernemers juist moeilijker in plaats van makkelijker gemaakt.

De ervaringen van ondernemers worden ook door onderzoek bevestigd, meldt de Kamer van Koophandel (KvK).

Drie lagen

Het bedrijfsleven pleit voor meer structuur en afstemming in de ondersteunende organisaties. De regionale KvK's, MKB Brabant en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging hebben dat idee gezamenlijk vormgegeven in een ‘drielagenplan’.

Dat houdt in dat in laag één organisaties zitten die zich bezighouden met het vestigingsklimaat, in laag twee organisaties die het bedrijfsleven ‘dagelijkse’ ondersteuning bieden en in laag drie organisaties die zich bezighouden met de versterking van speerpuntsectoren in de provincies. Elke organisatie moet afgebakende taken krijgen ‘zonder dat dit tot verkokering leidt’.

Coördineren

De ondernemers hopen dat de provincies hun plan omarmen en daarin een coördinerende rol zullen innemen. De provincies zouden nog dit jaar een start moeten maken, aldus het bedrijfsleven.

Het voorstel is woensdag overhandigd aan een gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Donderdag wordt het overhandigd aan een gedeputeerde van de provincie Zeeland.