DIEMEN - Ondernemers zijn sterk verdeeld over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende 3 maanden. 

Het aantal werkgevers dat bij het eigen bedrijf een groei van het aantal banen verwacht, is even groot als het aantal dat een afname voorziet. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen Arbeidsmarktbarometer van uitzendorganisatie Manpower.

Volgens Manpower zijn werkgevers in 2 jaar tijd niet zo somber geweest, maar dat geldt niet voor alle sectoren. In de transport, opslag en communicatie zien werkgevers wel enig perspectief voor werkzoekenden. Bij productiebedrijven is het beeld het somberst.

Uit de cijfers blijkt volgens Manpower dat ondernemers terughoudend zijn met investeren in personele uitbreiding, maar dat de meesten nog geen aanleiding zien op korte termijn te gaan snijden.

Negen op de tien ondervraagde werkgevers zeggen het personeelsbestand het komende kwartaal op peil te willen houden.