DEN HAAG - Nederland heeft in januari 3 procent meer goederen geëxporteerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. In december bedroeg de volumegroei van de export nog 4 procent.

De waarde van de goederenuitvoer kwam in januari uit op 35,3 miljard euro. Dat is ruim 10 procent meer dan een jaar eerder.

De import naar volume lag in januari 1 procent hoger dan een jaar eerder. De importwaarde steeg met 7 procent tot 31,2 miljard euro. Het Nederlandse handelsoverschot is gegroeid tot 4,1 miljard euro, 1,2 miljard euro meer dan in januari 2011.

Grondstoffen

De stijging van de in- en uitvoerwaarde komt vooral voor rekening van grondstoffen en minerale brandstoffen. Met name olie was fors duurder dan vorig jaar. Gemiddeld zijn de exportprijzen gestegen met 4,4 procent, de importprijzen met 3,7 procent.

De export naar landen buiten de Europese Unie groeide veel harder dan die naar EU-landen. Bij de import is dat omgekeerd. De invoer uit EU-landen nam sterker toe dan die uit andere landen.