AMSTERDAM - 2011 heeft voor veel ondernemers in de binnenvaart goed uitgepakt. De sector als geheel ging er 11,5 procent in omzet op vooruit. Dit jaar wordt lastig.

Door de verslechterde economie zal het vrachtvolume pas op de plaats maken. Bovendien kampt de sector nog steeds met overcapaciteit. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport van ING Economisch Bureau over de Nederlandse binnenvaart.

Volgens de analisten van de bank is de binnenvaartvloot nog altijd te groot ten opzichte van het aanbod. Dat de sector na twee zware jaren zich in 2011 desondanks financieel enigszins heeft kunnen herpakken, is vooral te danken aan de lage waterstanden van de rivieren in de afgelopen periode.

Daardoor gingen de vrachtprijzen omhoog en waren er meer schepen nodig om de lading toch op de plaats van bestemming te krijgen.

Gezond

Om de sector voor de lange termijn gezond en weerbaar te maken tegen economische schommelingen, is het noodzakelijk om de impasse rond de overcapaciteit te doorbreken.

Het verkleinen van de vloot gaat niet zonder pijn, door de hoge kosten en de kapitaalverliezen die ermee gepaard gaan. De herinvoering van een sloopregeling door de overheid is volgens de analisten een mogelijkheid om het financiële leed te verzachten.

Een ander knelpunt dat vraagt om een oplossing op korte termijn is de gebrekkige samenwerking in de sector. Krachtenbundeling, bijvoorbeeld door de vorming van coöperaties, zou de zwakke onderhandelingspositie ten opzichte van opdrachtgevers kunnen versterken.

Herstel

ING verwacht dat het herstel bij ongewijzigd beleid nog tot en met 2017/2018 duurt. Een gezonde balans tussen vraag en aanbod zal zich het eerste voordoen bij het transport van zogenoemde droge bulk, waarbij het containervervoer de aanjager zal zijn.

In de tankvaart zorgen de resterende enkelwandige schepen, die vanwege veiligheidsnormen moeten worden vervangen door dubbelwandige schepen, tot en met 2018 nog voor een behoorlijke overcapaciteit.