AMSTERDAM - Meer bestuurders hebben het afgelopen jaar van baan gewisseld of het bijltje erbij neergegooid. Dat blijkt uit onderzoek van vakblad Management Scope onder de grootste bedrijven van Nederland.

In totaal stapten bij de AEX-fondsen aangevuld met de top honderd van grootste bedrijven 54 bestuurders op. Het aantal nieuwe bestuurders bedroeg 55, waarmee het aantal mutaties over 2011 op 109 is gekomen. Vorig jaar lag het aantal mutaties nog op precies honderd.

Het aantal commissarissen nam in 2011 flink toe. Er stapten 65 leden van de raad van commissarissen op, terwijl er 82 bijkwamen. Het totaal aantal mutaties in de bovenste bestuursregionen nam licht af van 265 naar 256.

Leeftijd

De nieuwe bestuurders waren in 2011 gemiddeld 49,6 jaar oud. Commissarissen waren gemiddeld 55,6 jaar. Hiermee is de bestuurslaag van bedrijven verjongd, aangezien de vertrekkende bestuurders en commissarissen gemiddeld een leeftijd hadden van respectievelijk 55,9 en 65,9 jaar.

Aantredende commissarissen waren overigens in 2011 flink jonger dan een jaar eerder. Toen was het nieuwe lid van de rvc gemiddeld 58 jaar.

Het aandeel vrouwen in de bestuurskamers is in 2011 door mutaties iets toegenomen. Er begonnen in 2011 23 vrouwen in de rvc of in het bestuur, terwijl er slechts vier vrouwen aftraden. Het aandeel mannen bleef vrijwel gelijk met 115 aftreders tegenover 114 nieuwkomers.