ROTTERDAM - Reguliere werknemers lopen de kans uit de markt te worden gedrukt als bedrijven, die voor gemeenten werken, worden verplicht steeds mensen uit de bijstand en sociale werkvoorziening aan te nemen.

''Als bedrijven meerdere opdrachten aannemen, hebben ze straks steeds meer mensen uit de kaartenbakken van de gemeente in dienst.''

Dat stellen onderzoekers Ellen van Wijk en Aukje Smit van TNO naar aanleiding van de invoering van het zogeheten programma Social Return. Daarin worden in de aanbesteding afspraken gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk of werkervaring te helpen.

Gemeenten begonnen al eerder met een verplichting van 5 procent op het bestaande personeelsbestand.