AMSTERDAM – Bijna twee derde van de ondernemers heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in een opleiding, cursus of training.

Ondernemers kiezen vooral voor het volgen van een cursus of training via een brancheorganisatie of een ander opleidingsinstituut. Daarnaast is het bezoeken van seminars in trek, zo meldt de Kamer van Koophandel (KvK) maandag.

Een derde van de groep ondernemers die de afgelopen drie jaar in de eigen ontwikkeling heeft geïnvesteerd, heeft daar vorig jaar meer dan 1000 euro besteed. Eigenaren van grote en middelgrote ondernemingen hebben vaker meer dan 1000 euro uitgegeven aan de eigen ontwikkeling dan zzp’ers.

Het overgrote deel van de ondernemers (84 procent) heeft een opleiding of cursus gedaan om vakkennis bij te spijkeren. Vier op de tien hebben geïnvesteerd in het ontwikkelen van persoonlijke eigenschappen. De grootste groep was een tot drie uur per week kwijt aan de cursus of opleiding.

Van de ondernemers is 65 procent van plan om ook dit jaar te investeren in persoonlijke ontwikkeling. Bijna de helft (46 procent) gaat een vakinhoudelijke cursus volgen, terwijl 20 procent kiest voor algemene ondernemersvaardigheden.