DEN HAAG - De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in 2011 een nettowinst behaald van 256 miljoen euro, 1 miljoen euro lager dan de winst in 2010.

Aan aandeelhouders wordt voorgesteld dit keer niet de helft van de winst uit te keren, maar een kwart. BNG wil een groter deel van de winst inhouden om te voldoen aan scherpere eisen aan het kapitaal van banken.

De bank vindt dat er zijn er te veel onzekerheden zijn om een uitspraak te doen over de winst van dit jaar.