DEN BOSCH - Mogelijk een groot aantal bedrijven in Brabant heeft geen geldige milieuvergunning omdat er nooit een bouwvergunning is verleend of aangevraagd.

De Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout heeft dat vrijdag in Provinciale Staten gezegd naar aanleiding van een ontdekking bij afvalverwerker Reiling in Sterksel.

Omdat het vermoeden bestaat dat het probleem in heel Nederland bestaat, heeft de gedeputeerde in het begin van de week staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) gewaarschuwd en gevraagd om een algemene oplossing in de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die in 2010 is ingevoerd.

Verontwaardigd

Provinciale Staten van Noord-Brabant reageerden vrijdag verontwaardigd over de chaos met de vergunningen. Ze vroegen Gedeputeerde Staten vrijdag unaniem om een oplossing voor de ontstane situatie.

De provincie is nog bezig met een inventarisatie van het aantal bedrijven dat door de verwarring over de Wabo geen geldige milieuvergunning heeft en heeft een hoogleraar om advies gevraagd.

Reiling

Het probleem bij Reiling kwam aan het licht toen het Openbaar Ministerie vanwege een strafonderzoek vroeg of het bedrijf wel een geldige milieuvergunning heeft. De gedeputeerde heeft ook verwonderd gereageerd op de uitkomst, vertelde hij vrijdag.

Het bedrijf in Sterksel heeft verscherpt toezicht vanwege een negatief integriteitsadvies. De directeur van Reiling is verdachte in twee strafzaken. Hij is onder meer verdacht vanwege een bedrijfsongeval met drie doden in 2010.

Kort voor het ongeval viel de politie bij de mest- en afvalverwerker binnen vanwege vermoedens van overtreding van de milieuwetgeving.