AMSTERDAM – Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2010 bijna 44 miljard euro geïnvesteerd in kennis. Daarmee bleven de kennisinvesteringen op hetzelfde niveau als een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De kennisinvesteringen liepen in 2009 terug vanwege de economische crisis. Hoewel de economie in 2010 weer wat aantrok, gold dat niet voor de investeringen in kennis.

Gemiddeld gaat ongeveer de helft van de investeringen van bedrijven naar kennis. Ruim de helft hiervan is bestemd voor organisatiestructuren en merknamen.

De zakelijke dienstverlening investeert het meest in kennis, met een aandeel van bijna een kwart in de totale kennisinvesteringen. Bovendien wordt binnen de sector ruim 80 procent van alle investeringen in kennis gestoken.

Landbouw

Financiële dienstverlening en informatie en communicatie staan op de tweede en derde plek voor wat betreft het deel van de investeringen dat naar kennis gaat. In de sector landbouw, bosbeheer en visserij wordt het minste geld in kennis geïnvesteerd.

Het aandeel van kennisinvesteringen ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) is de afgelopen tien jaar gedaald naar 7,4 procent. Hiermee is het aandeel even groot als in 1990. De investeringen in software en bedrijfsopleidingen zijn wel op peil gebleven.

De raming voor de eerste helft van 2011 laat zien dat de groei van de kennisinvesteringen nog altijd achterblijft bij de groei van het bbp, zo laat het statistiekbureau weten.