DEN HAAG - De prijzen van aardolie, aardgas en steenkool waren in 2011 gemiddeld een kwart hoger dan een jaar eerder.

Dat werd veroorzaakt door de wereldwijd toenemende vraag naar energie, de aardbeving in Japan en de minder gunstige euro-dollarkoers, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Meer productie betekent over het algemeen meer vraag naar fossiele brandstoffen. In 2011 versnelde de prijsstijging echter ten opzichte van de wereldwijde industriële productie, aldus het CBS. Dat komt doordat afgelopen jaar behalve de olie- en kolenprijs ook de gasprijs sterk is gestegen, terwijl deze in 2010 nog daalde. Door de aardbeving in Japan nam de vraag naar gas vanuit Japan sterk toe.