TOKIO - De uitgaven van de Japanse consument zijn in januari met 2,3 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat bleek vrijdag uit Japanse overheidsdata.

De terugval in consumentenuitgaven is groter dan economen hadden voorzien, zij rekenden in doorsnee op een afname van 0,8 procent. De werkloosheid kwam in de eerste maand van het jaar uit op 4,6 procent, tegen 4,5 procent in december 2011.

Het gemiddelde prijspeil in Japan zakte in januari verder, waarmee de deflatie in het land aanhoudt. De kerninflatie, waarbij de prijzen van groente, fruit en vis buiten beschouwing worden gelaten, kwam in januari uit op min 0,1 procent op jaarbasis.