AMSTERDAM – Een op de drie ondernemers in het mkb is internationaal actief. MKB-Nederland, TNT Express en MKB Servicedesk willen hen op weg helpen met het boek ‘Eerste hulp bij internationaal ondernemen’.

Exportgerichte bedrijven dragen meer bij aan economische groei dan ondernemingen die zich tot de binnenlandse markt beperken, zo blijkt uit onderzoek. In het boek worden vijf redenen op een rij gezet om te importeren en vijf om te exporteren. Ook noemen de auteurs vijf valkuilen.

Vijf redenen om te importeren:
1. Een ontdekt gat in de Nederlandse markt benutten door een product uit het buitenland te halen;
2. Besparen op de productiekosten door een deel van de productie in het buitenland te doen;
3. De Nederlandse concurrentie aftroeven met een product dat beter en goedkoper is;
4. Bepaalde grondstoffen of onderdelen voor je product zijn niet in Nederland verkrijgbaar of onvoldoende aanwezig;
5. De klant meer keuze bieden.

Vijf reden om te exporteren:
1. Om te groeien zijn nieuwe afzetmarkten nodig;
2. Risico’s spreiden over een grotere regio, bijvoorbeeld om de concurrentie in Nederland het hoofd te bieden;
3. Je product zal in het buitenland waarschijnlijk ook aanslaan;
4. De Nederlandse markt is verzadigd en door de grens over te steken wordt een ondernemer minder afhankelijk van de binnenlandse markt;
5. Steeds meer bedrijven gaan internationaal ondernemen en om je concurrentiepositie op peil te houden is het nodig daaraan mee te doen.

Vijf valkuilen:
1. De voorbereiding onderschatten;
2. Houd rekening met schaalbaarheid en denk erover na wat je kunt doen als de vraag naar het product groter wordt dan verwacht;
3. Het buitenland heeft andere regels en wetten, op zowel zakelijk als cultureel vlak;
4. Iedereen in het bedrijf heeft te maken met de consequenties, dus moet ook iedereen ervoor willen gaan en op de hoogte zijn van de plannen;
5. Een product is in Nederland soms nog niet op de markt gebracht vanwege een goede reden. Zoek uit of er wellicht invoerverboden zijn, of dat het product niet bij de Nederlandse smaak past.

Het volledige e-book is hier gratis te downloaden.