UTRECHT - De Rabobank heeft vorig jaar meer inkomsten geboekt dan in 2010, maar hield daar onder de streep minder van over. De baten namen met 5 procent toe tot 13,4 miljard euro, terwijl de nettowinst 5 procent lager uitviel op 2,6 miljard euro. Dat meldde de bank donderdag.

Volgens Rabotopman Piet Moerland is de winstdaling beperkt gebleven. ''En dat is gezien de moeilijke marktomstandigheden een resultaat om tevreden mee te zijn.''

Hij wees erop dat de Nederlandse economie vorig jaar mondjesmaat groeide. Bovendien hield de onrust op de financiële markten aan door het uitblijven van een adequate oplossing voor de Europese schuldencrisis.

Spaargeld

Desondanks zag de Rabobank de toevertrouwde middelen met 10 procent groeien tot 330 miljard euro. Particulieren stalden 140 miljard euro aan spaargeld bij de bank, 7 procent meer dan in 2010. Dat bevestigt de positie van Rabobank als ''veilige haven'', stelde het bedrijf.

Het beheerd en bewaard vermogen van klanten daalde per saldo met 3 procent tot 264 miljard euro. Dat kwam door negatieve beleggingsresultaten.

Moeilijke marktomstandigheden

Rabobank verwacht ook voor 2012 moeilijke marktomstandigheden, die de groei van de kredietverlening onder druk zullen zetten.

De bank voorziet op korte termijn geen opleving van het consumentenvertrouwen , gezien de onzekerheid over de arbeidsmarkt en de aanvullende bezuinigingen die het kabinet moet doorvoeren om het begrotingstekort binnen te perken te houden.

Ook de woningmarkt speelt een hoofdrol bij het herstel van het vertrouwen. Hervorming daarvan verdient hoge prioriteit, aldus Rabobank, 's lands grootste hypotheekverstrekker.