Als je in veranderende omgevingen werkzaam bent, waar reorganisaties regelmatig een thema zijn, dan is het logisch dat je te maken krijgt met banen die op de tocht komen te staan.

Door Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger

Tijdens zo’n periode krijg je te maken met een scala aan menselijke emoties, die over het algemeen nogal negatief zijn.

Soms zijn het heel schrijnende gevallen, waarbij je op voorhand kunt zeggen dat de kans op een baan elders minimaal is. We vinden het een vanzelfsprekendheid dat we kijken wat we voor deze mensen kunnen doen, maar eerst en vooral moet een reorganisatie doorgevoerd worden.

Wat vervolgens een opvallend fenomeen is, is het ongeloof van werknemers over de situatie. Waarbij het ogenschijnlijk ten onrechte ontslaan alleen uit winstbejag zou zijn. Vaak komt een dergelijk traject voor werknemers maar ook voor managers als donderslag bij heldere hemel.

Communicatie

De vragen die bij ons opkomen, hebben meestal betrekking op het communicatietraject. Als een bedrijf moet reorganiseren, omdat het er financieel slecht voor staat en de medewerkers weten van niets, dan moet er eerder iets in de communicatie zijn misgegaan.

Het kan voor de mensen binnen het bedrijf, als je een dergelijk traject gedegen doorvoert, niet onverwacht komen. Bij een grotere onderneming kan en wellicht moet een ondernemingsraad een rol vervullen, maar primair is de organisatieleiding verantwoordelijk voor het (tijdig) informeren van haar medewerkers.

Periodieke cijfers melden en bespreken geeft ook een goed beeld hoe goed (of niet) het gaat met een onderneming.

Ommekeer

Natuurlijk is het zo dat in bepaalde bedrijfstakken de gegeven informatie niet kan of zal leiden tot een ommekeer in de negatieve financiële spiraal. Echter, het voorkomt het volledige onbegrip als je gaat communiceren op het moment dat je mensen moet ontslaan om je bedrijf te redden.

Het risico wat je als ondernemer loopt is dat goede mensen ook bang voor hun baan zijn, gaan solliciteren en je bedrijf als eerste gaan verlaten. Maar het is een ethische vraag of je een goede werkgever wilt zijn, waar dit onder een soort zorgplicht valt of dat je alleen met de cijfers bezig bent.

Dat is een gewetensvraag die je een ondernemer voor moet leggen en die hij/zij alleen zelf kan beantwoorden.

Salarissen

Gegeven het aantal ondernemingen waar medewerkers op het laatste moment pas te horen krijgen dat salarissen mogelijk niet meer overgemaakt kunnen worden, zijn wij van mening dat er nog veel moet gebeuren. Alleen al op gebied van financieel management, communicatie en/of HR-gerelateerde zaken.

Enerzijds zijn het – professioneel gezien - reuze interessante vakgebieden, maar anderzijds blijft de verbazing aanwezig, waarom er nog zo weinig gedaan wordt met de geschiedenis (die zich blijft herhalen). We draaien al wat jaartjes mee in deze wereld en die verbazing zal (helaas) nog wel even aanduren, denken wij.

Helma van Wanrooij en Eelkje Oldenburger zijn de oprichters van Stichting Legatio. Zij ondersteunen ondernemers met de bedrijfsvoering van hun onderneming en/of hun persoonlijke ontwikkeling en worden hierbij ondersteund door een professioneel team. Legatio is ook te vinden op Twitter.