DEN HAAG - Het kabinet moet zo'n 9 miljard euro bezuinigen als het volgend jaar aan de Europese eis wil voldoen dat het begrotingstekort maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag zijn.

Omdat bezuinigingen nooit helemaal de verwachte opbrengst opleveren, is er naar verwachting een paar miljard euro extra nodig.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat het tekort in 2013 uitkomt op 4,5 procent van het bbp. 

Bij een tekort van 4,5 procent gaat het om zo'n 28 miljard euro. Voor 2014 voorziet het CPB een tekort van 4,1 procent, voor 2015 3,3 procent. Het kabinet had bij zijn aantreden de doelstelling om aan het einde van de regeerperiode het begrotingstekort zover mogelijk te hebben weggewerkt.

Zie ook: De belangrijkste reacties uit de politiek en het bedrijfsleven

De Europese regels schrijven voor dat het begrotingstekort volgend jaar niet hoger mag zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De Europese Commissie zou ons land ruimte kunnen geven daar van af te wijken, maar daar wenst het kabinet vooralsnog niet op te speculeren. De extra bezuinigingen, mogelijk dus oplopend tot zo'n 12 miljard, komen bovenop het al ingeboekte bezuinigingspakket van 18 miljard euro.

De raming van het CPB (pdf) is negatiever dan de laatste in december vorig jaar, maar het planbureau ziet wel verbetering in de toekomst. Volgens het CPB trekt de economie na dit jaar aan. Zo er volgend jaar een economische groei verwacht van 1,25 procent in 2013.

Groei

Uit de cijfers blijkt dat de economische groei deze kabinetsperiode gemiddeld uitkomt op 1 procent. Dat is een kwart lager dan waar het kabinet van is uitgegaan. De oorzaak ligt in de huidige economische tegenwind. Het begrotingstekort komt hierdoor aan het einde van het regeerperiode 16 miljard hoger uit dan gedacht.

De economie staat er volgens het CPB slechter voor dan een paar maanden geleden gedacht. De koopkracht loopt dit jaar dan ook terug met gemiddeld 1,75 procent. Volgend jaar zijn naar verwachting 545.000 mensen werkloos.

Naast de Europese begrotingsafspraken hebben de regeringspartijen VVD en CDA bij het aantreden van het kabinet met gedoogpartner PVV ook eigen strenge begrotingsregels vastgelegd.

Die schrijven voor dat er ingegrepen moet worden zodra er bij het begrotingssaldo meer dan 1 procent van het bbp wordt afgeweken van het pad dat is uitgestippeld bij het aantreden van het kabinet. Bij de start van het kabinet werd gerekend op een tekort van 1,8 procent in 2013.

Vanaf maandag zullen onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zich voor minimaal 3 weken terugtrekken in het Catshuis om te onderhandelen over extra ingrepen.

Volg de discussie over het begrotingstekort op NUlive