AMSTERDAM - De voorzitters van de vakcentrales FNV, CNV en MHP vinden dat een nieuw Europees verdrag, waarover de EU-regeringsleiders donderdag en vrijdag vergaderen, niet strikt moet uitgaan van bezuinigingen op korte termijn.

Er moet ook oog zijn voor economische groei en banen op langere termijn. Agnes Jongerius (FNV), Jaap Smit (CNV) en Bob van der Wal (MHP) hebben dat woensdag geschreven in een brief aan premier Mark Rutte.

Het begrotingspact heeft volgens hen maar één boodschap en dat is bezuinigen. Volgens vakcentrales zijn economische groei en banen zeker zo belangrijk als begrotingsdiscipline. Ook vinden ze dat de ''strikte bezuinigingsopdrachten'' te weinig oog hebben voor een eerlijke verdeling van de lasten.

Ze pleiten voor een ''banenplan'' en noodzakelijke hervormingen, onder andere op de woningmarkt.