DEN HAAG - Investeren in mensen en banen in plaats van alleen maar bezuinigen. Daar pleit de FNV voor in een herstelpakket voor de economie dat de vakcentrale woensdag heeft gepresenteerd onder het motto Niet slopen maar bouwen.

De vakcentrale pleit onder meer voor het creëren van 50.000 banen en de invoering van een vermogensbelasting.

Het kabinet maakt verkeerde keuzes, bezuinigt te veel en verdeelt de rekening van de crisis oneerlijk, aldus de FNV. ''Het kiest voor bezuinigingen op kwetsbare groepen''.

De FNV pleit er juist voor te investeren in ''mensen, banen en eerlijk delen''. Om de economie niet te schaden moet het financieringstekort niet te snel worden teruggebracht, aldus de FNV.

Banen

Investeren in banen met perspectief is de beste manier om bestedingen en het consumentenvertrouwen op peil te houden, aldus de FNV. Zij roept de werkgevers, maar ook uitzendbureaus en UWV Werkbedrijf, op gezamenlijk te komen tot een banenplan voor 50.000 werknemers. Dat kan door geplande investeringen naar voren te halen.

''Bijvoorbeeld investeringen in het energiezuiniger maken van schoolgebouwen en ziekenhuizen'' stelt voorzitter Agnes Jongerius. ''Dat schept werk voor tienduizenden mensen.''

Arbeidshandicap

Ook wil de FNV een werkgeversbijdrage voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. Die vervalt wanneer een bedrijf minstens 1 procent jonggehandicapten in dienst heeft.

De vakcentrale constateert dat de vermogensongelijkheid in Nederland gestaag is gestegen. ''Bijna 60 procent van de vermogens is in handen van 10 procent van de bevolking.'' Invoering van een vermogensbelasting en een toptarief van 60 procent in de belastingen kan die ongelijkheid bestrijden, stelt de FNV.

Hypotheekrenteaftrek

De FNV pleit ook voor een geleidelijke aanpassing van de hypotheekrenteaftrek om de (relatieve) bevoordeling van de hogere inkomens tegen te gaan. De huizenmarkt ''schreeuwt'' om duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek, aldus de FNV.

Die moet weer de functie krijgen waarvoor hij was bedoeld: het stimuleren van eigen woningbezit voor degenen die dat gezien hun inkomen nodig hebben.

Werkloosheidswet

De FNV is bereid werknemers te vragen weer premie te gaan betalen voor de Werkloosheidswet. Dan moet er wel voor worden gezorgd dat mensen ''een goeie WW'' krijgen.

Nu de werkloosheid oploopt wil de vakcentrale de werknemersbijdrage aan de WW geleidelijk invoeren. Voorwaarde is wel dat de regie voor de WW bij werkgevers en werknemers ligt.