DEN HAAG - Van de woningcorporaties die net als Vestia zogenoemde derivaten bezitten, hebben er 24 waarschijnlijk niet genoeg geld om bij te betalen als de rente met 1 procentpunt daalt ten opzichte van eind 2011.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) heeft de conclusies dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vestia, met bijna 90.000 woningen de grootste corporatie van Nederland, kwam in de problemen omdat het voor 10 miljard euro (netto) aan derivaten bezit.

Deze financiële producten verzekeren tegen een toekomstige rentestijging op leningen. En Vestia verzekerde zich ook tegen renteschommelingen op toekomstige leningen. 

De rente is de afgelopen tijd echter gedaald en daarom moet Vestia geld bijstorten bij banken. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Waterschapsbank schoten Vestia hiervoor met een leningen van bij elkaar 3,5 miljard euro te hulp. De schulden van Vestia moeten intussen door andere corporaties gegarandeerd worden.

Rente

Vestia laat nu een deel van zijn leningen met variabele rente omzetten in leningen met een vaste rente. Hierdoor hoeft de corporatie 500 miljoen euro minder bij te storten bij banken en wordt de derivatenportefeuille meer waard.

De topman van Vestia, de inmiddels afgetreden Erik Staal, bleek de best verdienende corporatiedirecteur van Nederland. Vestia laat een 'feitenonderzoek' uitvoeren naar het ontstaan van de problemen rond de derivaten.

Forenschisch onderzoek

Tot slot laat Spies weten dat Vestia een forensisch onderzoek zal laten uitvoeren naar onder meer een verdachte transactie rond een bedrijfsgebouw in Rotterdam, waar Vestia-bestuurders mogelijk bewust te veel voor hebben betaald - om van deze transactie vervolgens zelf een graantje mee te pikken.