BERLIJN - De Duitse Tweede kamer, de Bondsdag, is maandag zoals verwacht akkoord gegaan met het tweede pakket noodhulp voor het onder een schuldenlast lijdende Griekenland.

Bondskanselier Angela Merkel heeft ook in haar eigen christendemocratische partij veel tegenstanders en sceptici van extra hulp aan Griekenland. Maar een overweldigende meerderheid van de Duitse volksvertegenwoordigers stemde voor het pakket van 130 miljard euro dat wordt opgebracht door de eurolanden en het IMF.

Van de aanwezige parlementariërs stemden er 496 voor, 90 stemden tegen en vijf onthielden zich van stemming. 

Merkel zei dat Griekenland nog een lange en risicovolle weg naar herstel wacht. Het is zelfs de vraag of het land de schuldencrisis ooit te boven komt: ''Niemand kan een 100 procent garantie geven voor succes'', aldus Merkel.

Eind deze week vergaderen de regeringsleiders van de EU-lidstaten in Brussel over het hulppakket voor Griekenland. Duitsland is de belangrijkste economie van de EU.